rhy.fi
Kesäkokous

MUNTEEN METSÄSTYSEURA ry                                              

KESÄKOKOUS 2023 

PÖYTÄKIRJAN OTE KESÄKOKOUKSESTA 13.8.2023                 

 

                  HIRVIJAHTIASIAT:

-          Hirvijahdin aloittaminen:

-                          Aloitetaan 14.10.2023, kokoontuminen majalle klo 7.00.

Ampujien luvat tarkastetaan hirvipalaverissa tai aamulla ennen jahtia.

Ampuja on velvollinen näyttämään luvat jahtipäällikölle

Jahtipäällikkö päättää jatkossa toteutettavat hirvijahtipäivät

ja ilmoittaa ne seuran WhatsApp ryhmässä. Ns. yleisinä metsästyspäivinä käytetään pääasiassa metsästyskauden viikonvaihteita (la-su), erityisesti lauantaita.

-          Hirvijahdin maastojen käyttö:

Jahtipäällikkö päättää maastojen käytöstä.

-          Hirvijahdin päätöksentekoprosessi / johtokunnan rooli:

Hirvijahdin toteuttamisessa noudatetaan tämän kokouksen päätöksiä / linjauksia

Lisäksi johtokunta tekee hirvijahdin aikana hirvitilanteen välitarkastelun (alustavasti noin marraskuun puolivälissä KAS1 välitarkastelun jälkeen)

Tämän jälkeen johtokunta päättää hirvijahdin jatkamisesta, sekä päättämisestä (miten ja milloin)

Lisäksi johtokunta vastaa hirvijahdin päätökseen liittyvistä ilmoituksista esim. jäljelle jäävä hirvikanta-arvio, sekä haettavasta lupamäärästä 2024

-          Yhteistoiminta naapuriseurojen kanssa / yhteisluvassa, ml. raja-alueilla toimiminen

Jahtipäällikkö hoitaa kaikkea yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa. Jahtipäällikkö tekee ko. asioihin liittyvät päätökset

-          Hirvikoirien harjoittamien / kouluttaminen

Koirien käyttö on mahdollista heti hirvijahdin aloittamisesta lähtien.

Viikolla tapahtuva jahti suoritetaan 23.10.2023. Tämän jälkeen mahdollisia viikolla tapahtuvia jahteja suoritetaan harkinnan mukaan. 

-          Hirvipalaveri 30.9.2023 klo 9.00 seuran majalla

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille, mutta erityisesti hirvijahdin johtohenkilöille ja ampujille, koska siinä suunnitellaan alustavasti, miten hirvijahtia tullaan toteuttamaan (hahmotellaan myös alustavasti jahtipäiviä). Lisäksi kerrotaan hirvitalousalueen ja rhy:n ohjeistus tulevaan syksyyn, sekä käydään läpi tärkeimpiä turvallisuusasioita.

-          Valkohäntäpeuran metsästys

Yhteislupa-alueelle on myönnetty 8 lupaa.

Yhteislupa tulee ohjeistamaan valkohäntäpeuran metsästämisen, jonka

perusteella johtokunta laatii MMS:n valkohäntäpeuran metsästysohjeen 2023. Tämä tullaan julkaisemaan seuran nettisivuilla (luvanvaraisten hirvieläinten metsästyssääntö liite 3)

Vasan hinnaksi päätettiin 80,- ja aikuisen

150,- jonka kaataja tilittää seuralle

-          Metsäkauriin metsästys

Valikoiva metsästys kestävän verotuksen periaatteella

Jäsen voi ampua yhden kauriin kauden aikana

Metsästäjä on velvollinen heti ilmoittamaan seuran WhatsApp ryhmässä metsäkauriin kaadosta, sekä huolehtii Oma-riistaan tarvittavat merkinnät

-          Hirvien myynti

Toimintasuunnitelmasta poiketen päätettiin, että hirviä ei myydä.

-          Luvanvaraisten hirvieläinten metsästyssääntö

Käsiteltiin ja hyväksyttiin luvanvaraisten hirvieläinten

metsästyssääntö (liite 1)

On sovittu LMS/ Viuhkolan hirviryhmän kanssa raja-/ vaihtomaa käytön

(metsästyssäännön liite 2). MMS:llä käytössä viikot 41 ja 43

Kesäkokouksessa hyväksytty metsästyssääntö löytyy seuran nettisivuilta

-          Kuljetukset

 Pentti Laari hoitaa kuljetukset, korvaus kesäkokouksen

                      1997 mukaisesti. Varamies Ossi Inkilä.

 

                      Valittiin seuran toimihenkilöt hirvijahtiin;

 

-          Jahtipäällikkö                Petri Inkilä

Päällikön ensimmäisenä varamiehenä Jani Laari

 

-          Varapäälliköt                Jani Laari, Ilpo Inkilä, Pasi Laari, Tomi Rötkö

Mika Rötkö, Pentti Inkilä,

Anni Simola ja Esa Lammi

 

-          Ajopäälliköt                  Ossi Inkilä, Pekka Laari, Ari Kaasalainen ja Pasi Laari

-     Nylkymiehet                 Päällikkönä Asko Laari ja hän pyytää tarvittavan

                                            lisämiehityksen paikallaolijoista      

-          Lihankäsittely:

-- leikkaus                     Hoidetaan omin voimin  

      -- lihamylly                   Käytetään omaa myllyä mahdollisuuksien mukaisesti

 

-   Ym.                                Käytössä 9 lupaa, joista metsästetään 5+5

Pöyryn Erä/ Antti Mönkkönen on toiminut yhteisluvan hakijana

                                           

Tehtyjä talkootöitä ei korvata hirvenlihalla.

 

Osallistutaan nahkakeräykseen.

Ampuja on velvoitettu toimittaan nahan niiden keräyspaikalle Taavetin Ampumaradalla.

 

Vuoden 2024 MEJÄ kokeita varten pyritään varaamaan

hirven verta ja jauhelihaa.

Ulkopuolinen vieras voi osallistua seuran hirvijahtiin

50,- / metsästyspäivä ja mahdollisesta saalista normaali

lihaosuusmaksu. Vieras voi osallistua myös ampujana

jahtiin siihen liittyvien edellytysten ollessa kunnossa

 

 

                  PIENRIISTAN RAUHOITUS:

Suositellaan, että hirvijahtipäivinä ei pienriistaa metsästetä alueilla, joissa hirviä metsästetään. Jahtipäällikkö päättää maastojen käytöstä jahtipäivinä.

 

                  SAALISKIINTIÖT:

                      Pienriistalle ei asetettu saaliskiintiöitä. Metsästetään kohtuudella ja harkiten.

                     

                  RUOKINTA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUS- JA HOITO:

                      - Hernotko (heinähäkki)    Tenho Hyypiä ja

                      - Saravuori (heinähäkki)    Juhani Laari

                      - Suursuo                            Pekka Simola ja Ilpo Inkilä

                      - Riistapellot:                      Hauan onni 1,44 ha

Puteli 1,0 ha

Raunio 0,5 ha

Uutela 0,5 ha

 

                  METSÄSTYSKOIRIEN KÄYTTÖ:

Koiran omistajat ilmoittavat koiran harjoittamisen tai koiralla tapahtuvan metsästyksen aloittamisen, sekä paikan seuran WhatsApp ryhmässä.

Jahtipäällikkö koordinoi myös seuran maastojen käytön mahdollisiin koirakokeisiin ja tiedottaa niistä seuran WhatsApp ryhmässä.  

                       

                  SUURPETOJEN METSÄSTYS 2023—2024:  

                      Seura on mukana Keski-Kymen suurpetojen yhteismetsästysalueessa.

Karhun metsästyslupia on 2 kpl käytettävissä.

Pohjoisella lupa-alueella voi metsästää yhden karhun ja eteläisellä lupa-alueella

yhden karhun

Mahdolliset ilvesluvat tulevat myöhemmin syksyllä.

                      Seuran yhteyshenkilönä toimivat Pekka Simola ja Ilpo Inkilä

                      Kaikki suurpetojen metsästyksestä kiinnostuneet ilmoittautuvat perustettuun

WhatsApp ryhmään, josta saa tiedot karhun, sekä myöhemmin ilveksen pyyntiluvista ja metsästystapahtumista Keski-Kymen alueella.

Jahdin alkaessa tai siirtyessä MMS:n alueelle tulee siitä tehdä ilmoitus

Pekka Simolalle tai Ilpo Inkilä. Seuran jäsenen tulee myös olla paikalla. 

 

14§                SRVA-ASIAT

-          Valittiin Mika Rötkö ja Pentti Inkilä seuran SRVA toimijoiksi

n  Mika Rötkö on saanut tarvittavan koulutuksen ja Pentti Inkilä ilmoitti

osallistuvansa koulutustilaisuuteen

 

 

                                                                

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös